Vi är 13 elever från 5 olika klasser i åk 2 och 3 som läser Fotografisk bild 1 som individuellt val på Kärrtorps gymnasium. Detta är vår digitala samlingsplats.

Webbplatsens huvudsakliga syfte är att publicera elevarbeten och visa upp dessa för vänner, föräldrar och andra fotointresserade.

Sidan ska också användas till övningar i att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Vissa uppgiftsbeskrivningar och instruktioner kommer också finnas tillgängliga på sidan.

Webbplatsen är vår bas för det som i Skolverkets kursplan för Fotografisk bild handlar om publicering i olika medier, analys och tolkning av fotografiska bilder samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar.

Fotograferna på denna webbplats har upphovsrätten till sina egna bilder såvida de inte valt att licensera dem med Creative Commons som vi kommer att gå igenom under kursen.
I uppgiften collage har i vissa fall andra fotografers bilder använts, dessa är hämtade från Google under användarrättigheten ”får användas och ändras men inte kommersiellt”

Vi har lärt oss mycket om WordPress och hur bilder anpassas för nätet.
Vi har lärt oss att både ge och ta emot konstruktiv kritik samt etik på nätet. Vi har även lärt oss mer om upphovsrätt och etiska regler kring vad som får publiceras på internet.

Vi borde vinna för vi har skapat en kollektiv digital portfolio med tydliga kopplingar till Skolverkets kursplan. Ett medium som lämpar sig ypperligt för fotografiska bilder.
Vi använder den kontinuerligt och aktivt genom att publicera arbeten, se instruktioner, använda kalendern samt skriva konstruktiv kritik såväl inom gruppen som klassöverskridande.

Nu kör vi!

Helena Lindblom
helena.i.lindblom@stockholm.se